Fakturační údaje

Geoservis Praha s.r.o.
Trhanovské náměstí 299/4
Praha 10 - Hostivař
102 00
IČO: 27093182
DIČ: CZ27093182
IČP: 1003941583

Kontakt

Ing. Pavel Krejčí
mobil: 603 841 835
krejci@geoservis.cz

Ceník

Cenu za geodetické práce s Vámi projednáme osobně, telefonicky, či elektronickou cestou.

Galerie

Do naší galerie vstoupíte zde.

Další kontakty

Jan Kovanda
739 087 695
kovanda@geoservis.cz

Ing. Josef Vlach
739 559 693
vlach@geoservis.cz

Stanislav Svoboda
777 224 721
svoboda@geoservis.cz

Martin Marek
724 551 688
marek@geoservis.cz

geodetické služby

Mapování

 • stavební plány budov
 • zaměření polohopisu a výškopisu
 • 2D, 3D

Inženýrská geodézie

 • výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • vytyčovací práce
 • dokumentace skutečného stavu
 • deformační a konvergenční měření
 • monolitické konstrukce
 • mostní konstrukce
 • monitoring

Důlní geodézie

 • činnost hlavního důlního měřiče
 • připojovací a usměrňovací měření
 • vedení ražby
 • monitoring

Práce pro katastr nemovitostí

 • geometrické plány
 • vytyčení vlastnických hranic
 • věcná břemena

Odhady nemovitostí

 • znalecké posudky

Jak se k nám dostanete